[clock]

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden!

Bedrijfsnaam
Naam
E-mailadres
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
 

- Alle velden zijn verplicht

Contact Opnemen

CrossOver Interactive
Tesselschadestraat 6
8913 HB Leeuwarden
Tel. 058 233 34 00
E-mail info@crossover.nl
Internet www.crossover.nl


Kosten

Voor slechts 95 euro laat u uw mensen meespelen.

Voorwaarden

De online Oranje-pool is slechts geschikt voor intern gebruik en dient niet toegankelijk te zijn voor derden van buiten de desbetreffende organisatie. Een deelnemende organisatie draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de wijze waarop binnen haar organisatie uitvoering wordt gegeven aan de Oranje-pool en zij vrijwaart CrossOver tegen enige schade of aansprakelijkheid.

Alle aansprakelijkheden voor alle mogelijke gevolgen van financiële transacties verband houdende met deelname aan de Oranje-pool en van wetten verband houdende met kansspelen ligt geheel bij de deelnemende organisatie en in geen geval bij CrossOver.

De deelnemende organisatie verklaart met het elektronisch, schriftelijk of mondeling akkoord gaan met de implementatie van het Oranje-spel in de eigen bedrijfsomgeving alle verantwoordelijkheden voor haar eigen rekening te nemen.

Coolminds Oranje Poolmanager 2012

Top

Tesselschadestraat 6 - 8913 HB Leeuwarden - Internet www.coolminds.nl